Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” we współpracy z Powiatem Węgorzewskim  zapraszają do zapoznania się z prezentacją dotyczącą dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wnioski o dotacje można składać do 31 marca 2021 r.

https://www.fika.org.pl/kampania-spoleczna-covid-stop/

Prezentacja FIKA na temat pomocy finansowej dla mikro i małych przedsiębiorców