Zespół projektowy:

Wioletta Banasiewicz – Koordynator projektu

Dominika Brożewicz – Doradca ds. organizacji pozarządowych

Iwona Dmochowska – Doradca księgowy/ Księgowy

Wioletta Banasiewicz – Ekspert ds. prawnych i obywatelskich

Skontaktuj się z nami:

tel. +48 513 568 011 

e-mail: doradca@mazurylgr.pl