Zapraszamy do udziału w inauguracja nowej edycji programu współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027 w dniach 24-25 listopada br. Spotkanie odbędzie się w formule online  w ramach wydarzenia rocznego Europe, let’s cooperate!2021.

Program Interreg Europa 2021-2027 w swoich założeniach ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału instytucjonalnego dla skuteczniejszej polityki rozwoju w regionach Unii Europejskiej. Zakres tematyczny programu obejmuje wszystkie cele polityki (policy objectives)  i cele szczegółowe polityki spójności UE na lata 2021–2027 (specific objectives of the EU cohesion policy).

Program wydarzenia

24 listopada 2021r.  (10.00-15:15)

  1. Pierwszego dnia będą prezentowane rezultaty projektów z zakresu badań i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjności MŚP oraz ochrony środowiska i gospodarowania zasobami.
  2. Będzie można także posłuchać o dostępnych narzędziach ułatwiających nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami

25 listopada 2021r.  (10.00-16:00)

  1. Drugi dzień spotkania będzie poświęcony programowi Interreg Europa na lata 2021-2027. Zostanie przedstawiony zakres tematyczny i nowości w Programie.\
  2. Omówione zostaną zasady pierwszego naboru wniosków.
  3. Organizatorzy opowiedzą również o wsparciu ze strony programu, na które mogą liczyć beneficjenci w trakcie

Szczegółowy harmonogram spotkania: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/programme/

Rejestracja na spotkanie:

https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/

Więcej o programie:

https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/