„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
                                                            – ks. Jan Twardowski

KONDOLENCJE

Pani
Barbarze Dawcewicz
Prezes LGR Wielkie Jeziora Mazurskie
i Związku Stowarzyszeń LGD9

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają członkowie Zarządu, Rady i pracownicy biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
oraz Związku Stowarzyszeń LGD9

Ogonki, 20 grudnia 2022 r.