Szanowni Państwo!
 
Beneficjenci działań realizowanych
w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” przypomina wszystkim Beneficjentom, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 lub w ramach działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”  w ramach Priorytetu 4 ,,Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014 – 2020 o OBOWIĄZKOWYM  wypełnieniu ankiety monitorującej dot. projektu.

Obowiązek wypełnienia ankiety wynika z umowy Beneficjenta z Instytucją Wdrażającą, na podstawie której jest przyznana pomoc Beneficjantowi.

Jeżeli Beneficjent składał i otrzymał dofinansowanie do kilku wniosków konieczne jest wypełnienie ankiety dla każdego wniosku oddzielnie.

Ankietę należy wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” (ul. Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo) niezwłocznie po otrzymaniu płatności ostatecznej.

W przypadku pytań lub problemów związanych z interpretacją zapisów zawartych w ankiecie prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia, pod nr tel. 87 428 47 41, e-mail: fundusze@mazurylgr.pl

Załączniki:

Ankieta monitorująca