Załączniki:

Fiszka projektowa ogólna

Fiszka projektowa dla przedsiębiorców/rolników

Fiszka dot. najważniejszych działań, które należy uwzględnić w LSR 2014-2020