W imieniu Organizatora – Centrum Animacji Społecznej –  serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie p.t. „Uzyskanie statusu OPP oraz obowiązki wynikając z jego posiadania”, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2017 r. (sobota), w godzinach 8.00 – 16.00 w biurze CAS w Węgorzewie, ul. Plac Wolności 1b. Poprowadzi je pani Małgorzata Kratyńska – Ćwikowska. 

Szkolenie kierowane jest w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – skan formularza) do biura Centrum Animacji Społecznej w Węgorzewie.

UWAGA: Przewiduje się udział 1 osoby z 1 organizacji pozarządowej. Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, a w przypadku porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz zgłoszenia:
Biuro Projektu „CAS – kontynuacja”
ul. Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo
tel. +48 87 427 06 17 ; e-mail: biuro@caswegorzewo.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – kontynuacja” dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Załączniki:

PROGRAM

formularz zgłoszenia