Niedziela, 19 sierpnia 2018 | Imieniny: Bolesława, Juliusza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     74
     Wczoraj:     138
     Ostatni tydzień:     1232
     Ostatni miesiąc:     3064

     Wszystkie odwiedziny:     271372

Aktualności

Konferencja "Kształtowanie oferty turystycznej Regionu Warmii i Mazur"


W dniach 24-25 maja br. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji p.t. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur", która została zorganizowana  przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. 

Czytaj więcej...

Projekt współpracy "Północny Szlak Rybacki" nagrodzony w międzynarodowym konkursie na najlepsze praktyki

W dniu 19 maja br. przedstawiciel naszego Stowarzyszenia – Marta Grochocka (specjalista ds. promocji i animacji) wziął udział w uroczystej gali wręczenia nagród za najlepsze praktyki w zakresie inicjatyw, projektów lub inwestycji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i obszarów przybrzeżnych 2018 (Nordic –Baltic Rural and MaritimeAward 2018), która została zorganizowana w Örnsköldsvik w Szwecji podczas Szwedzkiego Parlamentu Wiejskiego.

Nagroda ma na celu uznanie projektów, działań lub inwestycji w krajach uczestniczących, które otrzymały wsparcie w ramach jednego z dwóch funduszy.

Laureatami Nordic-Baltic Rural and Maritime Award 2018 są:
"Żyjąc na krawędzi” - Szlak Żółtych Okien południowej Estonii („Living on the Edge" - South Estonia Yellow windows route)
- Północny Szlak Rybacki wraz z utworzeniem Centrów Promocji i Edukacji (The Northern Fisheries Trail, including the creation of educational and promotional centres) 
-Opracowanie selektywnej sieci do poprawy połowów trałowych w regionach z zagrożoną migracją łososia (Development, piloting and use of a selective grid to improve trawl fishing in regions of endangered salmon migration).

Czytaj więcej...

Szkoleniowy Wyjazd studyjny w Bieszczady - 11-13 maja 2018 r.


W dniach 11-13 maja 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zorganizowało wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” oraz Fundacji Bieszczadzkiej.

Wizyta miała na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej, ekoturystyki i turystyki wiejskiej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów, a także poznania zasad funkcjonowania innych LGD.

W wyjeździe udział wzięli członkowie Zarządu stowarzyszenia, członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura, przedstawiciele samorządów lokalnych, a także członkowie stowarzyszenia oraz przedstawiciele sektora gospodarczego obszaru LGR (w sumie 42 osoby).

Czytaj więcej...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą przy Placu Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo.
2.       W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie: Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, telefonicznie: 00 48 87 428 47 41, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3.       Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, prawnie uzasadnionych interesów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.       Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu:

  • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp., na żądanie właściwych organów lub sądów) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • Wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy z kontrahentami Stowarzyszenia, np.  kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi – art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  • Wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach, kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonych przez Stowarzyszenie, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających z pomocy służących umożliwieniu kontaktu Stowarzyszenia z w/w osobami, w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Na podstawie wyrażenia stosownych zgód w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

    Czytaj więcej...

Kondolencje


Panu Andrzejowi Świątkowskiemu
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca

składają członkowie Zarządu, Rady oraz pracownicy biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR