Wtorek, 23 października 2018 | Imieniny: Seweryna, Romana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     46
     Wczoraj:     131
     Ostatni tydzień:     177
     Ostatni miesiąc:     3477

     Wszystkie odwiedziny:     281210

Zakończenie weryfikacji wniosków

Informacja dotycząca terminu zakończenia weryfikacji wniosków o wybór stowarzyszeń do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich

(źródło strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi);  data zamieszczenia 20.07.2010r.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z treścią Zaproszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR), z dnia 30 października 2009 r. termin rozpatrywania ww. wniosków obejmował 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków.

Mając na uwadze fakt, że okres ten upłynął w dniu 30 czerwca b.r., MRiRW uprzejmie informuje , że zgodnie z ww. zaproszeniem, w przypadku konieczności uzupełnienia przez stowarzyszenie wniosku lub złożenia przez nie niezbędnych dla dalszego procedowania wyjaśnień, okres ten wstrzymuje bieg danej sprawy.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem stowarzyszeń możliwością realizacji operacji poprzez oś 4 PO RYBY 2007-2013, złożono 61 wniosków o wybór lokalnych grup rybackich. Od momentu zamknięcia konkursu do dnia dzisiejszego trwa weryfikacja złożonych wniosków. Jednakże znaczna większość z nich wymaga złożenia przez stowarzyszenia uzupełnień i wyjaśnień, związanych z załączoną do wniosku dokumentacją. Mając na uwadze powyższe, wnioskodawcy, co do których w trakcie weryfikacji pojawiła lub pojawi się konieczność dokonania uzupełnień/wyjaśnień informowani będą w formie pisemnej przez Instytucję Zarządzającą PO RYBY 2007-2013.

Jednocześnie MRiRW uprzejmie informuje, że ostateczna decyzja odnośnie wyników weryfikacji przedmiotowych wniosków, jak też stowarzyszeń, z którymi Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013 podpisze umowy na realizację LSROR podjęta będzie niezwłocznie po zakończeniu procesu weryfikacji wniosków oraz otrzymaniu od stowarzyszeń niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień do wniosku.

Mając na uwadze powagę sprawy, jak również chęć jak najszybszego uruchomienia pomocy finansowej w ramach osi 4 programu operacyjnego, Instytucja Zarządzająca PO RYBY 2007-2013, dąży do zakończenia weryfikacji w jak najkrótszym terminie. 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR