Informacja o kosztach kwalifikowanych

29 września 2010

Szanowni Państwo!

W celu uniknięcia możliwych kłopotów podczas planowania inwestycji z udziałem środków z PO RYBY 2007-2013, prosimy przy prowadzeniu kalkulacji finansowych  i tworzeniu budżetów projektów korzystać z informacji dotyczących kosztów kwalifikowanych zawartych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zarząd LGR  Wielkie Jeziora Mazurskie