Środa, 16 stycznia 2019 | Imieniny: Marcelego, Włodzimierza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     166
     Wczoraj:     223
     Ostatni tydzień:     552
     Ostatni miesiąc:     2847

     Wszystkie odwiedziny:     295258

Program Walnego Zebrania Członków LGR "WJM"

Węgorzewo  04.01.2011 roku

 PROGRAM

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Termin: Zebrania 3 lutego 2011 roku godz. 13.00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji  w Wilkasach ul. Olsztyńska 54.
lp przedsięwzięcie czas uwagi
1 Powitanie uczestników WZC 13.00-13.10  
2 Przedstawienie i przyjęcie  programu WZCPrzyjęcie Protokołu z WZC z dnia 22.02.2010 roku 13.10-13.20  
3 Wybór:- Przewodniczącego zebrania- Sekretarza zebrania- Komisji skrutacyjnej i Uchwał 13.20.13.30  
4 Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2010 13.30.13.40  
5 Przedstawienie propozycji Zarządu w zakresie wysokości składek członkowskich 13.40-13.45  
6 Dyskusja 13.45-14.00  
7 Podjęcie uchwałay o wyskości składek członkowskich 14.00-14.05 Uchwała 1/WZC/11
8 Przedstawienie poprawionego Regulaminu Organizacyjnego KomitetuPodjęcie uchwały o ustanowieniu Regulaminu Organizacyjnego Komitetu 14.05- 14.25 Uchwała 2/WZC/11
9 Przerwa 14.25 – 14.40  
10 Przedstawienie znowelizowanej LSRORPodjęcie uchwały o przyjęciu znowelizowanej LSROR 14.40-16.10 Uchwała 3/WZC/11
11 Podjecie uchwały o powołaniu Komitetu 16.10-16.20 Uchwała 4/WZC/11
12 Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2010 rokUdzielenie absolutorium dla Zarządu 16.20-16.40 Uchwała 5/WZC/11Uchwała 6/WZC/11
13 Omówienie bieżących spraw LGR 16.40 -17.00  
14 Zakończenie WZC 17.00 – 17.10  

 Projekt LSROR oraz inne dokumenty dotyczące LGR i  WZC dostępne są na stronie internetowej LGR  www.mazurylgr.pl oraz pod nr. telef. 087 427 06 17 

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR