Czwartek, 17 stycznia 2019 | Imieniny: Jana, Antoniego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     49
     Wczoraj:     271
     Ostatni tydzień:     706
     Ostatni miesiąc:     3001

     Wszystkie odwiedziny:     295412

Propozycja wysokości składek członkowskich na 2011 rok

 

Załącznik Nr 1 do uchwały 

 Nr 14/Z/LGR/10 z dnia. 22.12.2010 

Propozycje Składek członkowskich na rok 2011  

I.   Wysokość rocznej składki członkowskiej członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie ” wynosi:

1.  Instytucje publiczne                   

Samorządy Gminne                                           2.000,00 PLN              

Samorządy Powiatowe                                      1.000,00 PLN               

Pozostałe instytucje publiczne                             120,00 PLN        

2.  Podmioty instytucjonalne 

Prowadzące działalność gospodarczą                    250,00 PLN

3. Organizacje pozarządowe       

NGO Prowadzące działalność gospodarczą             250,00 PLN              

NGO Nie prowadzące działalności gospodarczej       80,00 PLN

4. Osoby fizyczne                                                 60.00 PLN 

II.  Dla potrzeb kwalifikacji do ww grup członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” przyjmuje się następujace definicje grup członków Stowarzyszenia:

 1. Instytucje publiczne – Zbiór państwowych i komunalnych osób prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych podległych państwowym i samorządowym organom władzy publicznej. Za sektor publiczny uważa się wszystkie jednostki , które albo stanowią własność Skarbu Państwa  albo samorządową albo państwowych osób prawnych. Wyłącza się ze zbioru jednostek wszystkie instytucje działające w formie przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego.

2.  Podmioty instytucjonalne – Podmioty prowadzące działalność produkcyjną (wytwarzające wyroby lub świadczące usługi), posiadające autonomię podejmowania decyzji w zakresie swojej działalności oraz prowadzące księgi rachunkowe.

3. Organizacje pozarządowe – Organizacje obywatelskie ( założone przez obywateli lub ich  organizacje) działające z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i nie pobierające rządowych środków finansowych.

4. Osoby fizyczne – Wszyscy obywatele posiadający zdolność prawną wynikającą z przepisów prawa cywilnego.  

Zarząd LGR”Wielkie Jeziora Mazurskie”

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR