Wtorek, 23 października 2018 | Imieniny: Seweryna, Romana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     60
     Wczoraj:     131
     Ostatni tydzień:     191
     Ostatni miesiąc:     3491

     Wszystkie odwiedziny:     281224

Uchwała nr 1/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Uchwała nr 1/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


W związku z przedstawioną propozycją Komitetu Założycielskiego w sprawie rekomendacji przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia osób prawnych i fizycznych, postanawia się, co następuje:

§ 1


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia sprawując z racji zapisów § 20 ust 1 władzę nadrzędną  w stosunku do pozostałych Organów Stowarzyszenia, stosując zapisy  § 22 ust 9 pkt 1 uchwala co następuje, przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia niżej wymienione osoby prawne i fizyczne:

Sektor Publiczny
 1. Samorząd Gminy Budry reprezentowany przez –  panią Anne Królik - Kopczyk
 2. Samorząd Gminy Giżycko reprezentowany przez – pana Andrzeja Sierońskiego
 3. Samorząd Gminy Miłki reprezentowany przez – pana Stanisława Wąsiakowskiego
 4. Samorząd Gminy Kruklanki reprezentowany przez – pana Krzysztofa Szydłowskiego
 5. Samorząd Gminy Srokowo reprezentowany przez –  pana Bogdana Starucha
 6. Samorząd Gminy Pozezdrze reprezentowany przez – panią Marzennę Supranowicz
 7. Samorząd Miasta i Gminy Ryn reprezentowany przez  - pana Józefa Karpińskiego
 8. Samorząd Miasta i Gminy Węgorzewo reprezentowany przez – pana Andrzeja Lachowicza
 9. Samorząd Gminy Wydminy reprezentowany przez –  pana Marcina Własiuka
 10. Samorząd Powiatu Węgorzewskiego reprezentowany przez – pana Bogdana Maczugę
 11. Samorząd Powiatu Giżyckiego reprezentowany przez pana Jerzego Bujno
 12. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku reprezentowany przez – panią Agnieszkę Zabielską
 13. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie reprezentowany przez - pana dr Mirosława Szczepkowskiego

Sektor Społeczny

 1. Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie reprezentowane przez - pana Jerzego Żyżyka
 2. Stowarzyszenie Wędkarstwo dla Mazur w Węgorzewie reprezentowane przez - pana Pawła Zounera
 3. Węgorzewskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców reprezentowane przez - pana Zbigniewa Białobrzewskiego
 4. Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw  Gminy Wydminy reprezentowane przez pana Franciszka Zenona Pawłowskiego
 5. OSP w Wydminach reprezentowane przez pana Michała Warchoła

Sektor Prywatny

 1. Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. zoo reprezentowane przez – pana Waldemara Thomas
 2. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach reprezentowane przez – pana Adama Wojnowskiego 
 3. Pan Thomas Dariusz
 4. Pan Janusz Świątkowski
 5. Pani Ewa Thomas
 6. Pan Eugeniusz Jasiński
 7. Pan Waldemar Thomas
 8. Pan Karol Jabłoński reprezentowany przez pana Andrzeja Szwałka
 9. Pan Karol Smalec
 10. Pan Jan Zabłotny
 11. Pan Eugeniusz Szczurko
 12. Pan Tadeusz Ostaszewski
 13. Pani Zdzisława Czepaniewska
 14. Pan Ireneusz Dworzyński
 15. Pan Andrzej Dworzyński
 16. Pan Ireneusz Prudzyński
 17. Pan Paweł Pietrusewicz
 18. Pan Bogusław Wyszyński

 

§ 2


Za przyjęciem uchwały spośród obecnych osób na Walnym Zebraniu Członków głosowało 18, przeciw- 0 , wstrzymało się od głosu – 0 członków.

§ 3


W związku z powyższym stwierdza się, że wyżej wymienione osoby prawne i fizyczne zostały przyjęte w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia


Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków -  Andrzej Kolasa
Sekretarz – Małgorzata Cwalina            
 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR