Wtorek, 11 grudnia 2018 | Imieniny: Daniela, Damazego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     21
     Wczoraj:     176
     Ostatni tydzień:     197
     Ostatni miesiąc:     1617

     Wszystkie odwiedziny:     289008

Uchwała nr 2/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

 

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Uchwała nr 2/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ Wielkie Jeziora Mazurskie”.


W związku z przedstawieniem przez Komitet Założycielski projektu Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” postanawia  się co następuje:

 

§ 1.


Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” na podstawie § 20 ust. 8 Statutu – uchwala Regulamin Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu, który stanowi integralną część podjętej uchwały.

 

§ 2.


Za przyjęciem  Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” spośród obecnych na Sali 33 uprawnionych do głosowania członków, głosowało  33 osoby, głosowało przeciw  - 0 osób, wstrzymało się od głosu – 0 członków Stowarzyszenia.
W związku z powyższym stwierdza się, że w uchwalony został „Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia


Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Andrzej Kolasa
Sekretarz – Małgorzata Cwalina                      


  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR