Poniedziałek, 21 stycznia 2019 | Imieniny: Agnieszki, Jarosława

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     155
     Wczoraj:     173
     Ostatni tydzień:     155
     Ostatni miesiąc:     3817

     Wszystkie odwiedziny:     296228

Ogłoszenie o zakończeniu oceny wniosków

Szanowni Państwo! 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje, że Komitet Stowarzyszenia zakończył procedurę oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs, trwający od 02.11.2011r. do 02.12.2011r. w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową  4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 

 Komitet Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dokonał wyboru projektów do dofinansowania. Uwzględniając posiadany limit środków finansowych, zaplanowany na pierwszy  nabór wniosków, zostały opracowane listy rankingowe dla poszczególnych działań:

4.1.a-Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

4.1.b-Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

4.1.c-Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania od decyzji Komitetu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o wynikach oceny. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji (według wzoru dostępnego w biurze LGR i na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”) złożony powinien być  zgodnie z zapisem paragrafu 31 ust. 3 Regulaminu Komitetu osobiście bezpośrednio w biurze LGR, w godzinach jego pracy.Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny operacji w Biurze LGR  w godzinach jego pracy,  w Węgorzewie ul. Plac Wolności 1b. W wyniku rozpatrzenia przez Komitet odwołań wniesionych przez Wnioskodawców istnieje możliwość zmiany miejsca operacji na liście rankingowej.

 Przewodniczący Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”  

 Lista rankingowa 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR