Czwartek, 17 stycznia 2019 | Imieniny: Jana, Antoniego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     55
     Wczoraj:     271
     Ostatni tydzień:     712
     Ostatni miesiąc:     3007

     Wszystkie odwiedziny:     295418

Interpretacja Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Szanowni Państwo,

W zakładce Interpretacje Prawne została zamieszczona odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na wymienione poniżej pytania, zadane przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”:

 

§1 ust 3. 1a. Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa jest    przyznawana na operacje o charakterze niezarobkowym.

Pytanie: Co należy rozumieć pod pojęciem „operacje o charakterze niezarobkowym”. Czy operacje z założenia nie będące przynosić zysku, a przychód z nich pokrywać będzie jedynie koszty utrzymania obiektu - elementu infrastruktur, który powstał w wyniku realizacji operacji można traktować jako niezarobkowe? Czy działalność o charakterze niezarobkowym, jest to działalność non profit czy też not for profit?

§ 4. 1  pkt 4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej  przy użyciu statku rybackiego lub  w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.

Pytanie: Jaką  przyjmować  granicę czasu zdarzenia?

§ 5. 1 2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:

Pytanie: Jak rozumieć określenie świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności? Czy tworzenie  tych usług jest skierowane tylko do mieszkańców obszaru?

§ 6. 1. 1) inwestycje melioracyjne związane z:

a)       rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub

Pytanie: Jak rozumieć termin utrzymanie zbiorników wodnych? Czy obejmuje także operacje związane i przyczyniające się do  utrzymania czystości i jakości wód powierzchniowych?

§ 6. 1. 3) zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych  gatunków ryb lub innych organizmów wodnych, lub

4) zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000, lub

Pytanie: Czy w przypadku pkt. 3 i 4 obejmuje także operacje związane i przyczyniające się do utrzymania czystości i jakości wód powierzchniowych?

§ 8 2) prowadzenie działań mających na celu promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Pytanie: Czy przygotowanie i wytworzenie materiałów promocyjnych będzie kosztem kwalifikowanym?

§ 17. ust. od 10 do 13

Pytanie: Jak należy rozumieć użycie liczby mnogiej w zapisach tych ustępów?

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego z dnia 26 stycznia 2012 r.

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR