Wtorek, 11 grudnia 2018 | Imieniny: Daniela, Damazego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     22
     Wczoraj:     176
     Ostatni tydzień:     198
     Ostatni miesiąc:     1618

     Wszystkie odwiedziny:     289009

Uchwała nr 6/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Nr 6/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
w sprawie wyboru członków  Komitetu Stowarzyszenia.


Na podstawie  § 20 ust.13 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku
uchwala się, co następuje:

§ 1


Niniejszym uchwala się, iż w skład Komitetu Stowarzyszenia wchodzą następujące osoby:

 1. Józef Karpiński – Burmistrz Rynu
 2. Marzenna Supranowicz – Wójt Gminy Pozezdrze 
 3. Barbara Dawcewicz –  LGD 9 Węgorzewo
 4. Mieczysław Wełna - Gmina Giżycko 
 5. Jerzy Żyżyk – Giżycko
 6. Stanisław Wąsiakowski – Wójt Gminy Miłki
 7. Marcin Własiuk – Gmina Wydminy  
 8. Małgorzata Cwalina – Gmina Srokowo 
 9. Anna Królik- Kopczyk – Gmina Budry
 10. Krzysztof Szydłowski – Gmina Kruklanki
 11. Paweł Zouner – Gmina Węgorzewo 
 12. Konrad Wójcik – Gmina Giżycko
 13. Mirosław Szczepkowski – Gmina Pozezdrze
 14. Adam Wojnowski – Gmina Węgorzewo

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Walnego Zebrania – Andrzej Kolasa
Sekretarz – Małgorzata Cwalina 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR