Środa, 16 stycznia 2019 | Imieniny: Marcelego, Włodzimierza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     176
     Wczoraj:     223
     Ostatni tydzień:     562
     Ostatni miesiąc:     2857

     Wszystkie odwiedziny:     295268

Spotkanie w Piszu 16.06.2012

W dniu 16 czerwca 2012 roku, w godz. 11.00 - 13.00 w Piszu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Międzyregionalny Konwent Północno - Wschodnich Lokalnych Grup rybackich nt.: "Szanse i zagrożenia rozwoju rybactwa śródlądowego oraz obszarów uznanych za zależne od rybactwa". W spotkaniu wziął udział Pan Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Zbigniew Włodkowski - Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich oraz przedstawiciele władz samorządowych.

 

Spotkanie poprowadził Pan Andrzej Kolasa - Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej "Wielkie Jeziora Mazurskie", sprawującej obecnie prezydencję w Międzyregionalnym Konwencie Północno - Wschodnich LGR oraz Pan Dariusz Kizling - Dyrektor Biura LGD Mazurskie Morze. Spotkanie opierało się w dużej mierze na wymianie doświadczeń przedstawicieli LGR z wdrażania osi 4 PO Ryby 2007 - 2013. Uczestnicy pytali Pana Ministra m.in. o decyzję dotyczącą niewykorzystanych środków za okres 2010 - 2011 przez LGR II naboru, które ogłosiły konkursy pod koniec 2011 r. Wiele pytań dotyczyło także nowej perspektywy finansowania i stanowiska Pana Ministra w kwestii utrzymania potencjału LGR i LGD w okresie przejściowym. Zebrani dość krytycznie wyrażali się o Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012 - 2020. Z krytyką przedstawicieli LGR spotkały się również niektóre procedury wdrażania LSROR. W celu omówienia możliwości usprawnienia obecnie obowiązujących procedur Pan MInister zaproponował zebranym spotkanie z oddelegowanymi przez siebie pracownikami Ministerstwa. Spotkanie to odbędzie się prawdopodobnie na początku lipca w Węgorzewie. Na zakończenie spotkania Pan Andrzej Kolasa - Prezes LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" wręczył Panu Ministrowi Sawickiemu pisemne stanowisko Konwentu dot. poruszanych kwestii.

Galeria zdjęć ze Spotkania w Piszu

Stanowisko Międzyregionalnego Konwentu Północno - Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich z dn. 16.06.2012 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR