Środa, 18 lipca 2018 | Imieniny: Kamila, Szymona

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     26
     Wczoraj:     94
     Ostatni tydzień:     221
     Ostatni miesiąc:     1977

     Wszystkie odwiedziny:     266690

UWAGA DLA BENEFICJENTÓW

Szanowni  Państwo,

Biuro wraz z Zarządem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dokonał analizy złożonych wniosków w  konkursie trwającym  od 15.05.2012r. do 15.06.2012r. w ramach środka 4.1.b: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

 

W ocenie Biura i Zarządu, którą potwierdziły wyniki prac Komitetu Stowarzyszenia z dnia 26.06.2012 r. znaczna część wniosków została przygotowana na b. niskim poziomie, w efekcie nie pozwalającym na otrzymanie wymaganej do rekomendacji liczby punktów. Do najczęściej popełnianych przez Wnioskodawców błędów należy zaliczyć:

 

1.    Niezałączenie Biznes Planów lub Studiów Wykonalności w efekcie uniemożliwiające Komitetowi dokonanie oceny projektów według kryteriów wyboru i przyznanie stosownej liczby punktów za poszczególne kryteria.

 

2.     Biznes Plany i Studia Wykonalności zawierające niepełne informacje o planowanych inwestycjach, nie dające podstaw Komitetowi do oceny punktowej według kryteriów wyboru.

 

3.     Niezałączenie dokumentów jednoznacznie określających prawo Wnioskodawcy do ubiegania się o wsparcie zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 15.10. 2009 r. znowelizowanym 23.11.2011 r., wymienionych w paragrafie 4 ust. 2.

 

4.    Niejednoznaczne wskazywanie miejsca realizacji operacji, zgodnie z wymogiem Rozporządzenia MRiRW zawartym w paragrafie 2 ust. 1 lit b.

 

5.     Błędy w wyliczeniach wysokości dofinansowania.

 

Ze względu na popełnienie ww. błędów, znaczna część wniosków złożonych w ostatnim konkursie pomimo uznania przez Komitet za zgodne z LSROR nie uzyskała minimalnej liczby punktów pozwalającej na rekomendację przez LGR do dofinansowania.

 

Zarząd Stowarzyszenia apeluje do przyszłych Wnioskodawców o kontakt z Biurem LGR, jak i uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie przed każdym konkursem, gdzie Państwo możecie liczyć na pomoc i informacje niezbędne do poprawnego przygotowania wniosku.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR