Środa, 12 grudnia 2018 | Imieniny: Aleksandra, Dagmary

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     5
     Wczoraj:     147
     Ostatni tydzień:     328
     Ostatni miesiąc:     1748

     Wszystkie odwiedziny:     289139

UWAGA DLA BENEFICJENTÓW

Szanowni  Państwo,

Biuro wraz z Zarządem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dokonał analizy złożonych wniosków w  konkursie trwającym  od 15.05.2012r. do 15.06.2012r. w ramach środka 4.1.b: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

 

W ocenie Biura i Zarządu, którą potwierdziły wyniki prac Komitetu Stowarzyszenia z dnia 26.06.2012 r. znaczna część wniosków została przygotowana na b. niskim poziomie, w efekcie nie pozwalającym na otrzymanie wymaganej do rekomendacji liczby punktów. Do najczęściej popełnianych przez Wnioskodawców błędów należy zaliczyć:

 

1.    Niezałączenie Biznes Planów lub Studiów Wykonalności w efekcie uniemożliwiające Komitetowi dokonanie oceny projektów według kryteriów wyboru i przyznanie stosownej liczby punktów za poszczególne kryteria.

 

2.     Biznes Plany i Studia Wykonalności zawierające niepełne informacje o planowanych inwestycjach, nie dające podstaw Komitetowi do oceny punktowej według kryteriów wyboru.

 

3.     Niezałączenie dokumentów jednoznacznie określających prawo Wnioskodawcy do ubiegania się o wsparcie zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 15.10. 2009 r. znowelizowanym 23.11.2011 r., wymienionych w paragrafie 4 ust. 2.

 

4.    Niejednoznaczne wskazywanie miejsca realizacji operacji, zgodnie z wymogiem Rozporządzenia MRiRW zawartym w paragrafie 2 ust. 1 lit b.

 

5.     Błędy w wyliczeniach wysokości dofinansowania.

 

Ze względu na popełnienie ww. błędów, znaczna część wniosków złożonych w ostatnim konkursie pomimo uznania przez Komitet za zgodne z LSROR nie uzyskała minimalnej liczby punktów pozwalającej na rekomendację przez LGR do dofinansowania.

 

Zarząd Stowarzyszenia apeluje do przyszłych Wnioskodawców o kontakt z Biurem LGR, jak i uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie przed każdym konkursem, gdzie Państwo możecie liczyć na pomoc i informacje niezbędne do poprawnego przygotowania wniosku.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR