Niedziela, 22 lipca 2018 | Imieniny: Marii, Magdaleny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     33
     Wczoraj:     56
     Ostatni tydzień:     610
     Ostatni miesiąc:     2366

     Wszystkie odwiedziny:     267079

UWAGA DLA BENEFICJENTÓW

Szanowni  Państwo,

Biuro wraz z Zarządem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dokonało analizy złożonych wniosków w  konkursie trwającym od 15.05.2012r. do 15.06.2012r. w ramach środka 4.1.c: § 5. 1.

 

Pomoc na realizację operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. W ocenie Biura i Zarządu, którą potwierdziły wyniki prac Komitetu Stowarzyszenia z dnia 28.06.2012 r. znaczna część wniosków została przygotowana na  niskim poziomie, w efekcie nie pozwalającym na przyznanie przez Komitet wymaganej do rekomendacji liczby punktów. Do najczęściej popełnianych przez Wnioskodawców błędów podobnie jak w przypadku działania 4.1.b należy zaliczyć:

1. Biznes Plany i Studia Wykonalności zawierające niepełne informacje o planowanych inwestycjach, nie dające podstaw Komitetowi do oceny punktowej według kryteriów wyboru.

2. Niezałączenie dokumentów jednoznacznie określających prawo Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomościami na których planowana jest operacja – załącznik nr 4 Rozporządzenia MRiRW z dnia 15.10.2009 r. znowelizowane 23.11.2011 r.

3. Wnioskowanie o przyznanie pomocy na zakup wyposażenia obiektów, które jeszcze nie powstały lub zakończenie ich budowy jest przewidziane w bliżej nieokreślonej przyszłości.

4. Wnioskowanie o wsparcie operacji nie gwarantujących wypełnienie § 11 ust. 3 Rozporządzenia MRiRW z dnia 15.10.2009 r. znowelizowane 23.11.2011 r.

5. Wnioskowanie o wsparcie operacji nie gwarantujących jednoznaczne wypełnienie § 2 ust. 1 lit b Rozporządzenia MRiRW z dnia 15.10.2009 r. znowelizowane 23.11.2011 r.

6. Błędy w wyliczeniach wysokości dofinansowania.

Ze względu na popełnienie ww. błędów, znaczna część wniosków złożonych w ostatnim konkursie pomimo uznania przez Komitet za zgodne z LSROR nie uzyskała minimalnej liczby punktów pozwalającej na rekomendację przez LGR do dofinansowania.Zarząd Stowarzyszenia kolejny raz apeluje do przyszłych Wnioskodawców o kontakt z Biurem LGR, jak i uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie przed każdym konkursem, gdzie Państwo możecie liczyć na pomoc i informacje niezbędne do poprawnego przygotowania wniosku.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR