Czwartek, 17 stycznia 2019 | Imieniny: Jana, Antoniego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     54
     Wczoraj:     271
     Ostatni tydzień:     711
     Ostatni miesiąc:     3006

     Wszystkie odwiedziny:     295417

LISTA RANKINGOWA I nabór 2012 - 4.1.c

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje, że Komitet Stowarzyszenia zakończył procedurę oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs, trwający od 15.05.2012r. do 15.06.2012r. w ramach środka 4.1.c: -  Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

 

Wnioskodawcy na podstawie § 31 Regulaminu Komitetu przysługuje prawo odwołania od decyzji Komitetu w ciągu 7 dni od daty podania do wiadomości publicznej na stronie internetowej LGR listy ocenionych przez Komitet wniosków. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji należy złożyć według wzoru dostępnego w Biurze LGR lub na stronie www.mazurylgr.pl. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji powinien być złożony zgodnie z zapisem paragrafu 31 ust. 3 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” osobiście bezpośrednio w biurze LGR, w godzinach jego pracy (poniedziałek: 9.00-17.00, wtorek-piątek: 8.00-16.00)

Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny operacji w Biurze LGR w godzinach jego pracy  w Węgorzewie, ul. Plac Wolności 1b. W wyniku rozpatrzenia przez Komitet odwołań wniesionych przez Wnioskodawców istnieje możliwość zmiany miejsca operacji na liście rankingowej.

Lista rankingowa

Józef Karpiński

Przewodniczący Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR