Poniedziałek, 21 stycznia 2019 | Imieniny: Agnieszki, Jarosława

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     147
     Wczoraj:     173
     Ostatni tydzień:     147
     Ostatni miesiąc:     3809

     Wszystkie odwiedziny:     296220

Uchwała nr 9/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Uchwała nr 9/WZC/10 z dnia 22 stycznia 2010r.
W sprawie wprowadzenie zmian do Statutu Stowarzyszenia


Na podstawie § 20 ust. 13 pkt 6 wprowadza się następujące zmiany do Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „ Wielkie Jeziora Mazurskie”

§ 1


Nadaje się nowe brzmienie ust. 3 w paragrafie 1 Statutu.
Dotychczasowe brzmienie § 1 ust 3 Statutu :

realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) opracowanej przez LGR; dla obszaru: gminy miejskiej Giżycko, gmin miejsko-wiejskich Węgorzewo i Ryn, gmin wiejskich Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy, Srokowo, Budry, Pozezdrze;
Zmienia się na:

realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) opracowanej przez LGR; dla obszaru: gmin miejsko-wiejskich Węgorzewo i Ryn, gmin wiejskich Giżycko, Kruklanki, Miłki i Wydminy, Srokowo, Budry, Pozezdrze;

Za przyjęciem uchwały spośród  33 obecnych osób na Walnym Zebraniu Członków głosowało – 33 , przeciw - 0, wstrzymało się od głosu – 0 członków.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi i zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia dodokonania stosownych zmian w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia


Za Walne Zebranie Członków
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Andrzej Kolasa
Sekretarz – Małgorzata Cwalina            
 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR