Wtorek, 23 października 2018 | Imieniny: Seweryna, Romana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     50
     Wczoraj:     131
     Ostatni tydzień:     181
     Ostatni miesiąc:     3481

     Wszystkie odwiedziny:     281214

Spotkanie 02.07.2012

W dniu 02.07.2012 roku w Węgorzewie odbyło się spotkanie robocze Międzyregionalnego Konwentu  Północno – Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich.

 

W spotkaniu wzięli udział: Prezesi LGR wchodzących w skład Konwentu, Dyrektor Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Tomasz Nawrocki, Zastępca Dyrektora pan Janusz Wrona, Dyrektorzy PROW oraz Kierownicy Biur PO Ryby Urzędów Marszałkowskich województwa Warmińsko Mazurskiego oraz Podlaskiego, Przedstawiciele Biura Regionalnego ARiMR z Olsztyna. Spotkanie poświęcone było identyfikacji zagrożeń oraz zdefiniowniu niezbędnych do poprawienia procedur w celu zwiększenia skuteczności wdrażania osi 4 PO Ryby 2007-2013. W trakcie spotkania członkowie Konwentu przedstawili stan wdrożenia zadań osi 4 w swoich LGR oraz trudności w ich realizacji. Prezesi zarządów LGR ocenili, że nie ma zagrożenia utraty w wyniku niewyczerpania dysponowanych środków w konkursach ogłaszanych przez LGR. Ten proces może być zakończony przez LGR  w I kwartale 2013 roku. Natomiast problemem pozostaje wykonanie procedury oceny wniosków przez UM i w efekcie terminowe doprowadzenie do podpisania umów z wnioskodawcami, w takim czasie aby w przypadku decyzji odmownych środki powróciły do dyspozycji LGR w czasie pozwalającym na powtórne użycie w procedurze konkursowej.  Konwent zwrócił się do przedstawicieli MRiRW z pytaniem dotyczącym aktualizacji LSROR w części dotyczącej wskaźników jej realizacji w kontekście zaktualizowania przez Ministerstwo Rozporządzenia z dnia 15.10.2009 roku. W odpowiedzi uzyskaliśmy zapewnienie, że taka aktualizacja jest możliwa i LGR powinny w stosownej procedurze o nią występować. Przedstawiciele MR i RW pokreślili, że obowiązkiem i zadaniem LGR, a konkretnie Komitetów jest rekomendowanie wniosków najlepszych,  kompletnych i spełniających wymogi gwarantujące realizację zakładanych celów LSROR. Spotkanie dotyczyło także zapisów przyjętej przez Rząd RP -   STRATEGII  ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA na lata 2012-2020. W ocenie Konwentu  w Strategii problematyka funkcjonowania i rozwoju sektora rybackiego została niewłaściwie przedstawiona.

Stanowisko Międzyregionalnego Konwentu Północno - Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich z dn. 02.07.2012

Galeria zdjęć ze spotkania 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR