Czwartek, 17 stycznia 2019 | Imieniny: Jana, Antoniego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     54
     Wczoraj:     271
     Ostatni tydzień:     711
     Ostatni miesiąc:     3006

     Wszystkie odwiedziny:     295417

Spotkanie Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich

W dniach 29.06-30.06.2012 we Władysławowie odbyło się spotkanie Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich (KPLGR), w którym uczestniczyli przedstawiciele 6 międzyregionalnych sieci LGR, które podpisały porozumienie o powołaniu Konwentu w dn. 18.05.2012r. w Toruniu, czyli Dolnośląsko-Lubusko-Wielkopolska Sieć LGR, Kujawsko-Pomorskie LGR, Lokalne Grupy Rybackie – Sieć Południowa, Maszoperia Pomorskich LGR, Zachodniopomorska Sieć LGR oraz Międzyregionalny Konwent Północno-Wschodnich LGR, który reprezentowany był przez Pana Andrzeja Kolasa – Prezesa Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie i Panią Wiolettę Banasiewicz – Dyrektora biura.

 

Podczas spotkania:

1)      uchwalono Regulamin działania Konwentu, ustalając jednocześnie kolejność sprawowania  przewodnictwa w Radzie  KPLGR

 2)      wypracowano stanowisko Konwentu dotyczące środków finansowych zaplanowanych w budżetach LGR, a nie wykorzystanych w latach 2010 – 2011 oraz  środków finansowych zwolnionych w wyniku procedur oceny wniosków przez Instytucję Pośredniczącą, jak i w wyniku oszczędności wynikłych z procedur przetargowych, rezygnacji beneficjentów z realizacji operacji lub też wypowiedzenia umowy przez IP.

3)      Omówiono Strategię Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012 – 2020, która została przyjęta uchwałą Rady  Ministrów w dniu 25 kwietnia 2012r. w celu wypracowania przez Radę KPLGR stanowiska dotyczącego zastrzeżeń do tego dokumentu

4)      Omówiono kwestie dot. potencjalnych problemów z realizacją wskaźników Strategii poszczególnych LGR ze względu na zmianę rozporządzenia z dn. 15.09.2009r. W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawarta w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013

 Regulamin Konwentu

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR