Poniedziałek, 21 stycznia 2019 | Imieniny: Agnieszki, Jarosława

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     158
     Wczoraj:     173
     Ostatni tydzień:     158
     Ostatni miesiąc:     3820

     Wszystkie odwiedziny:     296231

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej dotyczącej wniosków złożonych w pierwszym naborze 2012 w ramach środka 4.1.b i 4.1.c informujemy, że:

- w ramach środka 4.1.b wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, które wypłynęły do Biura LGR zostały uznane przez Komitet LGR za niezasadne, w związku z tym lista rankingowa z dnia 26.06.2012 r. wniosków złożonych w ramach środka 4.1.b nie ulega zmianie. (uchwała Komitetu nr VI/33/12 z dnia 11 lipca 2012 r.) Decyzja jest ostateczna i nie podlega żadnym odwołaniom.

   

- w ramach środka 4.1.c pozytywnie zostały rozpatrzone następujące wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie:

nr 1/PORYBY/4.1.c/LGRWJM/2012

nr 4/PORYBY/4.1.c/LGRWJM/2012

nr 5/PORYBY/4.1.c/LGRWJM/2012

nr 7/PORYBY/4.1.c/LGRWJM/2012

które zgodnie z § 31 ust. 6 Regulaminu Komitetu podlegały ponownej ocenie zgodności z LSROR oraz według lokalnych kryteriów wyboru, w granicach zastrzeżeń Wnioskodawcy. Pozostałe wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie, które wpłynęły do Biura LGR uznane zostały przez Komitet LGR za niezasadne. (uchwała Komitetu nr VI/33/12 z dnia 11 lipca 2012 r.) Decyzja jest ostateczna i nie podlega żadnym odwołaniom. Listę rankingową z dnia 28.06.2012 r. wniosków złożonych w ramach środka 4.1.c z uwzględnieniem wyników oceny operacji dokonanej na skutek złożonych odwołań zamieszczamy poniżej.

Lista rankingowa 

Józef Karpiński

Przewodniczący Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR