Środa, 16 stycznia 2019 | Imieniny: Marcelego, Włodzimierza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     157
     Wczoraj:     223
     Ostatni tydzień:     543
     Ostatni miesiąc:     2838

     Wszystkie odwiedziny:     295249

Uchwała nr 10/WZC/10 z dnia 22 lutego 2010r.

UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

Uchwała nr 10/WZC/10 z dnia 22 lutego 2010r.
W sprawie wysokości i terminu wnoszenia składek człokowskich
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

 

 

Na podstawie § 20  ust.13, pkt 3 Satutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie ” uchwała się co następuje:


§ 1


Uchwala się roczne składki członkowskie  dla członków zwyczajnych  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie ”
w wysokości i na zasadach przedstawionych  w załączniku nr 1 stanowiący integralną części powyższej uchwały .

 

§ 2

 

  1. Termin wpłacania  składek  ustala się do końca miesiąca  marca każdego roku .
  2. Rozłożenie płatności składki na raty lub odroczenie terminu płatności składki wymaga zgody Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

 

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący WZC -  Andrzej Kolasa
Sekretarz WZC - Marta Andrzejczyk
 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR