Czwartek, 18 października 2018 | Imieniny: Juliana, Łukasza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     100
     Wczoraj:     200
     Ostatni tydzień:     635
     Ostatni miesiąc:     2958

     Wszystkie odwiedziny:     280691

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej dotyczącej wniosków złożonych w drugim naborze 2012 w ramach środka 4.1.a i 4.1.d informujemy, że:

- w ramach środka 4.1.a wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, który wypłynął do Biura LGR został uznany przez Komitet LGR za niezasadny (uchwała Komitetu nr IX/37/12 z dnia 10 sierpnia 2012 r.) Decyzja jest ostateczna i nie podlega żadnym odwołaniom.

 

- w ramach środka 4.1.d nie wpłynęło do Biura LGR żadne odwołanie.

 

W związku z tym lista rankingowa z dnia 31.07.2012 r. wniosków ocenionych przez Komitet Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” złożonych w drugim naborze 2012 w ramach środka 4.1.a i 4.1.d nie ulega zmianie.  

 

 

Józef Karpiński

 

Przewodniczący Komitetu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR