Wtorek, 11 grudnia 2018 | Imieniny: Daniela, Damazego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     21
     Wczoraj:     176
     Ostatni tydzień:     197
     Ostatni miesiąc:     1617

     Wszystkie odwiedziny:     289008

UWAGA BENEFICJENCI ŚRODKA 4.1B!!!

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwrócił się do G5 z poniższą wątpliwością:

„Do UMWW zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 z zakresu „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja …”,  których beneficjentami są podmioty formalnie spełniające kryterium podmiotu rybackiego, jednak rozpoczęły prowadzenie tej działalności tuż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.”

Zasadnicze i końcowe wnioski G5 przedstawiają się następująco: cel projektu składanego przez taki podmiot nie jest zgodny z rozporządzeniem, bo nie przyczyni się ani do restrukturyzacji ani reorientacji ani dywersyfikacji działalności a cel i kwalifikowalność winniśmy rozumieć szerzej aniżeli formalne spełnienie tylko kryteriów „dostępu” do środka 2. Realizacja projektu musi prowadzić do restrukturyzacji lub reorientacji lub dywersyfikacji działalności rybackiej, co ma bezpośrednie przełożenie na konieczność faktycznego prowadzenia tej działalności w sposób zorganizowany, ciągły i zarobkowy.

 

Podstawą odmowy przyznania pomocy w takiej sytuacji jest nie spełnianie warunku o którym mowa w § 2 ust.1 lit. d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U Nr 177, poz. 1371 z późn. zm), pomoc finansowa przyznawana jest na realizację operacji, która spełnia „inne” warunki określone w rozporządzeniu.   

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR