Wtorek, 23 października 2018 | Imieniny: Seweryna, Romana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     145
     Wczoraj:     131
     Ostatni tydzień:     276
     Ostatni miesiąc:     3576

     Wszystkie odwiedziny:     281309

Uchwała nr 1/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r.

 

 UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Uchwała nr 1/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r.

 W sprawie wysokości i terminu wnoszenia  składek człokowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Na podstawie § 20  ust.13, pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie ” uchwała się co następuje:  

§ 1

 

Uchwala się roczne składki członkowskie  dla członków zwyczajnych  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie ”w wysokości i na zasadach przedstawionych  w załączniku nr 1 stanowiący integralną części powyższej uchwały . 

§ 2

1.  Termin wpłacania  składek  ustala się do końca miesiąca  marca każdego roku .

2.  Rozłożenie płatności składki na raty lub odroczenie terminu płatności składki wymaga zgody Zarządu    LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

 § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący WZC……………………………......

Sekretarz WZC .................................................

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR