Czwartek, 18 października 2018 | Imieniny: Juliana, Łukasza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     102
     Wczoraj:     200
     Ostatni tydzień:     637
     Ostatni miesiąc:     2960

     Wszystkie odwiedziny:     280693

Uchwała nr 4/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r.

UCHWAŁA

 Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Nr 4/WZC/11 z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie zmiany w składzie  Komitetu Stowarzyszenia.

 Na podstawie  § 20 ust.13 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 września 2009 roku

uchwala się, co następuje: 

§ 1

1.   Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kruklanki wygasza się członkostwo w Komitecie pana Krzysztofa Szydłowskiego

2.   Powołuje się do składu Komitetu Pana Mirosława Małyja 

§ 2

 

W związku ze złożonymi pisemnymi rezygnacjami z prac w Komitecie przez:Pana Jerzego Żyżyka i Pani Barbary Dawcewicz, wygasza się członkostwo w Komitecie
ww osób.

§ 3

 Ustala się następujący skład Komitetu po wprowadzonych zmianach:

1.      Józef Karpiński – Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

2.      Marzenna Supranowicz – Wójt Gminy Pozezdrze

3.      Mieczysław Wełna - Gmina Giżycko

4.      Stanisław Wąsiakowski – Wójt Gminy Miłki

5.      Marcin Własiuk – Gmina Wydminy 

6.      Małgorzata Cwalina – Gmina Srokowo

7.      Anna Królik- Kopczyk – Gmina Budry

8.      Mirosław Małyj – Gmina Kruklanki

9.      Paweł Zouner – Gmina Węgorzewo

10.  Konrad Wójcik – Gmina Giżycko

11.  Mirosław Szczepkowski – Gmina Pozezdrze

12.  Adam Wojnowski – Gmina Węgorzewo  

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

§ 5

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Za Walne Zebranie Członków

Przewodniczący Walnego Zebrania  

Sekretarz

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR