Wtorek, 11 grudnia 2018 | Imieniny: Daniela, Damazego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     21
     Wczoraj:     176
     Ostatni tydzień:     197
     Ostatni miesiąc:     1617

     Wszystkie odwiedziny:     289008

Uchwała nr 6/WZC/2011 z dnia 3 lutego 2011r.

 UCHWAŁA

Walnego Zebrania Członków

Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

Uchwała nr 6/WZC/11 z dnia 3 lutego 2011r. 
W sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Na podstawie § 20 ust 13 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” uchwala się co następuje: 

§ 1 

WZC na podstawie złożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności w roku 2010 oraz wyników kontroli działania Zarządu przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną udziela Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” absolutorium za rok 2010. 

§ 2 

Za udzieleniem absolutorium głosowało –

Przeciw udzieleniu głosowało –

Wstrzymało się od głosów - 

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia 

Za Walne Zebranie Członków 

Przewodniczący WZC ……………………… 

Sekretarz WZC………………………….                                                                                                  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR