Informacja dla Wnioskodawców

12 lipca 2013

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w celu zapewnienia możliwie najszybszego rozliczenia projektów w ramach osi 4 PO RYBY, w przypadku wystąpienia przez Wnioskodawcę o zaliczkę, etap realizacji operacji, na który została przyznana zaliczka, powinien być nie dłuższy niż 9 miesięcy w przypadku operacji obejmujących roboty budowlane i nie dłuższy niż 6 miesięcy w pozostałych przypadkach.

Takie działania są już stosowane przez Urzędy Marszałkowskie podczas oceny formalnej i merytorycznej projektów.