Piątek, 19 października 2018 | Imieniny: Piotra, Pawła

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     17
     Wczoraj:     105
     Ostatni tydzień:     657
     Ostatni miesiąc:     2980

     Wszystkie odwiedziny:     280713

Spotkanie z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia br. w Węgorzewie odbyło się spotkanie Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z władzami i mieszkańcami regionu, powiatu i gmin obszaru Wielkich Jezior Mazurskich. Spotkanie dotyczyło przyszłej perspektywy finansowania z UE 2014-2020.

Stowarzyszenie LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" reprezentował Andrzej Kolasa, który wręczył  Panu Prezydentowi Stanowisko Konwentu Polskich Lokalnych Grup Rybackich dotyczące miejsca i roli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w nowej perspektywie finansowania w naszym kraju. Jednocześnie na tym samym spotkaniu Prezes Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" wręczył Marszałkowi Województwa Panu Jackowi Protasowi stanowisko Warmińsko Mazurskich Lokalnych Grup Rybackich  dotyczące uwzględnienia na poziomie regionalnym w projekcie RPO i komponencie regionalnym EFS na lata 2014-2020 oddzielnych Osi Priorytetowych  dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność umożliwiającej realizację wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Warmii
i Mazur.

 

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR