Wtorek, 19 czerwca 2018 | Imieniny: Michaliny, Julianny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_2v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     61
     Wczoraj:     315
     Ostatni tydzień:     376
     Ostatni miesiąc:     3332

     Wszystkie odwiedziny:     261917

Spotkanie Zarządu LGR i LGD9 z samorządami lokalnymi z obszaru działania obu Stowarzyszeń

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko odbyło się 13 grudnia br.  spotkanie Zarządu Lokalnej Grupy Działania  -  LGD9 i Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej  „Wielkie Jeziora Mazurskie” z Burmistrzami, Wójtami i Starostami jednostek samorządu terytorialnego  będącymi członkami tych Stowarzyszeń oraz  z udziałem Pana Wiesława Pietrzaka - radnego sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W czasie spotkania, po przedstawieniu informacji na temat stopnia wykonania zadań wynikających z realizowanych przez Stowarzyszenia umów z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie - w przypadku LGD 9 i Ministerstwem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w przypadku LGR WJM , uczestnicy spotkania dyskutowali o roli, zadaniach, jak i sposobach ich wykonania przez lokalne partnerstwa w przyszłej perspektywie 2014-2020. Z przeprowadzonej dyskusji wynikają następujące konkluzje: 

  1. Stowarzyszenia są związane umowami i powinny do połowy 2015 roku realizować zadania zapisane w tych umowach.
  2. Istnieje potrzeba aplikowania do przyszłego konkursu w kolejnej perspektywie 2014 - 2020  w celu zagwarantowania środków na wsparcie rozwoju lokalnej społeczności.
  3. Należy dążyć do identyfikacji  obszaru przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w taki sposób, aby plasował ją w górnym limicie wskazanym w umowie Partnerstwa (150 000 ludności), jak i pozwalał właściwie definiować funkcjonalność przyjętego do planowania obszaru.
  4. Wielofunduszowość  z racji  charakteru obszaru WJM predysponującego do interwencji zarówno Europejskiego Funduszu Rolnego, jak i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pozostaje faktem.
  5. Celowym jest skupienie wysiłków nad opracowaniem przez obydwa stowarzyszenia jednej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W czasie spotkania, LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprezentowała przyszły wariant postępowania w II połowie 2015 roku, który miałby polegać na wygaszeniu działania obu stowarzyszeń i na zbudowaniu, na  ich bazie nowego partnerstwa,  zdolnego do skutecznego aplikowania w przyszłym konkursie. Do tego czasu stowarzyszenia powinny podjąć próbę zbudowania razem spójnej LSR. 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR