Środa, 12 grudnia 2018 | Imieniny: Aleksandra, Dagmary

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     7
     Wczoraj:     147
     Ostatni tydzień:     330
     Ostatni miesiąc:     1750

     Wszystkie odwiedziny:     289141

Spotkanie Zarządu LGR i LGD9 z samorządami lokalnymi z obszaru działania obu Stowarzyszeń

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko odbyło się 13 grudnia br.  spotkanie Zarządu Lokalnej Grupy Działania  -  LGD9 i Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej  „Wielkie Jeziora Mazurskie” z Burmistrzami, Wójtami i Starostami jednostek samorządu terytorialnego  będącymi członkami tych Stowarzyszeń oraz  z udziałem Pana Wiesława Pietrzaka - radnego sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego. W czasie spotkania, po przedstawieniu informacji na temat stopnia wykonania zadań wynikających z realizowanych przez Stowarzyszenia umów z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie - w przypadku LGD 9 i Ministerstwem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi - w przypadku LGR WJM , uczestnicy spotkania dyskutowali o roli, zadaniach, jak i sposobach ich wykonania przez lokalne partnerstwa w przyszłej perspektywie 2014-2020. Z przeprowadzonej dyskusji wynikają następujące konkluzje: 

  1. Stowarzyszenia są związane umowami i powinny do połowy 2015 roku realizować zadania zapisane w tych umowach.
  2. Istnieje potrzeba aplikowania do przyszłego konkursu w kolejnej perspektywie 2014 - 2020  w celu zagwarantowania środków na wsparcie rozwoju lokalnej społeczności.
  3. Należy dążyć do identyfikacji  obszaru przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w taki sposób, aby plasował ją w górnym limicie wskazanym w umowie Partnerstwa (150 000 ludności), jak i pozwalał właściwie definiować funkcjonalność przyjętego do planowania obszaru.
  4. Wielofunduszowość  z racji  charakteru obszaru WJM predysponującego do interwencji zarówno Europejskiego Funduszu Rolnego, jak i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pozostaje faktem.
  5. Celowym jest skupienie wysiłków nad opracowaniem przez obydwa stowarzyszenia jednej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W czasie spotkania, LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprezentowała przyszły wariant postępowania w II połowie 2015 roku, który miałby polegać na wygaszeniu działania obu stowarzyszeń i na zbudowaniu, na  ich bazie nowego partnerstwa,  zdolnego do skutecznego aplikowania w przyszłym konkursie. Do tego czasu stowarzyszenia powinny podjąć próbę zbudowania razem spójnej LSR. 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR