Czwartek, 17 stycznia 2019 | Imieniny: Jana, Antoniego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy










 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLN



Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     45
     Wczoraj:     271
     Ostatni tydzień:     702
     Ostatni miesiąc:     2997

     Wszystkie odwiedziny:     295408

Obowiązek wypełnienia kwestionariuszy statystycznych za 2014 rok.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”  informuje, iż w związku z zakończeniem prac nad metodyką obliczenia „wskaźnika rybackości” w ramach Priorytetu 4 Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego na lata 2014-2020,  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie zobowiązuje podmioty gospodarcze funkcjonujące w sektorze rybołówstwa i akwakultury (osoby prawne), jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o wypełnienie kwestionariuszy statystycznych za 2014 rok: 

 

- kwestionariusz RRW-19„Sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego” – wypełniają armatorzy statków rybackich, dla każdego statku oddzielnie. Wypełniony kwestionariusz powinien być przekazany do Morskiego Instytutu Rybackiego w terminie do 31 marca 2015 r.  link do kwestionariusza

- kwestionariusz RRW-20 „Sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładów przetwórstwa rybnego” – wypełniają właściciele zakładu przetwórczego i przesyłają do Morskiego Instytutu Rybackiego do 31 marca 2015 r. link do kwestionariusza

- kwestionariusz RRW-22„Zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilość ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli” – wypełniają zarządy powiatów, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy:

01.1 – uprawy rolne, ogrodnictwo, włączając warzywnictwo,

01.2 – chów i hodowla zwierząt,

01.3 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

oraz w zakresie sekcji B, tj. rybołówstwo, włączając działalność usługową, chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (dział 05, klasy: 05.01 i 05.02).

Wypełniony kwestionariusz za 2014 r. powinien zostać przekazany do Instytutu Rybactwa Śródlądowego do 15 marca 2015 r. link do kwestionariusza

- kwestionariusz RRW-23 „Zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących” – wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, których działalność zaklasyfikowana jest wg PKD do działalności w zakresie sekcji A, dział 01, grupy:

01.1 – uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo,

01.2 – chów i hodowla zwierząt,

01.3 – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

oraz w zakresie sekcji B, tj. rybołówstwo w wodach śródlądowych, działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb (dział 05, klasy: 05.01 i 05.02). Wypełniony kwestionariusz za 2014 r. powinien zostać przesłany do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w terminie do 31 maja 2015 r. link do kwestionariusza

Zwracamy się do Państwa  z prośbą o jak najszybsze wypełnienie i przesłanie w/w. kwestionariuszy (stosownie do Państwa działalności) do odpowiednich instytucji, ponieważ realizacja Państwa obowiązku w tym zakresie pozwoli na prawidłowe  wyliczenie wskaźnika rybackości, który decyduje o ilości środków jakie Stowarzyszenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” może pozyskać min. dla Państwa w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 z Programu Operacyjnego  Rybactwo i Morze.

 

 



 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR