Czwartek, 18 października 2018 | Imieniny: Juliana, Łukasza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     100
     Wczoraj:     200
     Ostatni tydzień:     635
     Ostatni miesiąc:     2958

     Wszystkie odwiedziny:     280691

Składki członkowskie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 10/WZC/10 z dnia22.02.2010

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej członków zwyczajnych Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie ” wynosi:

 1. Instytucje publiczne
  • Samorządy Gminne - 4.000,00 PLN
  • Samorządy Powiatowe - 2.000,00 PLN
  • Pozostałe instytucje publiczne - 150,00 PLN
 2. Podmioty instytucjonalne
  • Prowadzące działalność gospodarczą - 500,00 PL
 3. Organizacje pozarządowe
  • NGO Prowadzące działalność gospodarczą - 500,00 PLN
  • NGO Nie prowadzące działalności gospodarczej - 150,00 PLN
 4. Osoby fizyczne - 120.00 PLN

 

Dla potrzeb kwalifikacji do ww grup członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie” przyjmuje się następujące definicje grup członków Stowarzyszenia:
 1. Instytucje publiczne
  • Zbiór państwowych i komunalnych osób prawnych oraz nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych podległych państwowym i samorządowym organom władzy publicznej. Za sektor publiczny uważa się wszystkie jednostki , które albo stanowią własność Skarbu Państwa  albo samorządową albo państwowych osób prawnych. Wyłącza się ze zbioru jednostek wszystkie instytucje działające w formie przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego.
 2. Podmioty instytucjonalne
  • Podmioty prowadzące działalność produkcyjną (wytwarzające wyroby lub świadczące usługi), posiadające autonomię podejmowania decyzji w zakresie swojej działalności oraz prowadzące księgi rachunkowe.
 3. Organizacje pozarządowe
  • Organizacje obywatelskie ( założone przez obywateli lub ich  organizacje) działające z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i nie pobierające rządowych środków finansowych.
 4. Osoby fizyczne
  • Wszyscy obywatele posiadający zdolność prawną wynikającą z przepisów prawa cywilnego.

 

Zarząd
LGR ”Wielkie Jeziora Mazurskie”

  
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR