Poniedziałek, 21 stycznia 2019 | Imieniny: Agnieszki, Jarosława

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_4v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     147
     Wczoraj:     173
     Ostatni tydzień:     147
     Ostatni miesiąc:     3809

     Wszystkie odwiedziny:     296220

Zgłaszanie kandydatur na członków Rady Stowarzyszenia

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"!

Prowadzimy obecnie bardzo intensywne działania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach perspektywy 2014 – 2020. W związku z tym zwracamy się do Członków Stowarzyszenia z prośbą o deklarację, czy zamierzacie Państwo uczestniczyć w pracach nad wdrożeniem tego dokumentu poprzez czynny udział w organie decyzyjnym – tj. RADZIE, do której wyłącznej kompetencji będzie należał wybór operacji do dofinansowania.

 

Zgodnie z założeniami organ ten nie powinien być zdominowany przez żadną z grup interesów, którą należy rozumieć jako sektory.

Poniżej krótka charakterystyka sektorów, które mają być reprezentowane w Radzie:

  1. Sektor publiczny – gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo – rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorców.
  2. Sektor społeczny – organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, podmioty prowadzące Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakładały Aktywizacji Zawodowej, kościoły i związki wyznaniowe (jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), związki zawodowe i, organizacje pracodawców, organizacje społeczno – zawodowe rolników oraz inne zrzeszenia i ruchy obywatelskie (Koła Gospodyń Wiejskich, rady sołeckie, rady parafialne itp.)
  3. Sektor gospodarczy – podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne, rolnicy i rybacy.

Przynależność do danego sektora będzie weryfikowana na podstawie przedłożonych przez Państwa dokumentów. Jednakże by uniknąć niepotrzebnych wątpliwości (w sytuacji, gdy reprezentujemy sektor społeczny, a  jesteśmy powiązani służbowo z sektorem publicznym ) prosimy o wskazanie wszystkich zależności, byśmy mogli przed wyborem członków Rady przeanalizować wszystkie wytyczne jakie stawia nam ustawodawca. 

 

Załączniki:
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.doc)Oświadczenie[01]
Pobierz plik (Parytety.pdf)Parytety[02]


 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR