Zapraszamy na Walne Zebranie Członków - 29.12.2015 r.

22 grudnia 2015

Porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"

29 grudnia 2015 r., godz. 14.00

Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

ul. Olsztyńska 54

 1.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.     Wybór Sekretarza.

4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5.     Przyjęcie Protokołu WZC, które odbyło się 17 grudnia 2015 r.

6.     Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 (uchwała nr 19/WZC/2015).

7.     Podjęcie uchwały o przyjęciu Planu Finansowego na 2016 r. (uchwała nr 20/WZC/2015).

8.     Sprawy różne.

9.     Zamknięcie obrad. 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Program WZC grudzien 2015 Wilkasy.doc)Program Walnego Zebrania Członków - 29.12.2015 r. [01]
Pobierz plik (Projekt_uchwaly_przyjęcie_LSR_MG.doc)Projekt uchwałyprzyjęcie LSR[02]
Pobierz plik (LSR_WJM_CAŁOSC_24_12_2015_00_17.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023[03]