Wtorek, 23 października 2018 | Imieniny: Seweryna, Romana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     145
     Wczoraj:     131
     Ostatni tydzień:     276
     Ostatni miesiąc:     3576

     Wszystkie odwiedziny:     281309

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 została złożona do konkursu!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2016 – 2023 zostały zakończone i 31 grudnia 2015 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, złożono wniosek w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. LSR jest strategią dwufunduszową – źródłem finansowania jej wdrożenia ma być Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki.  Urząd Marszałkowski ma teraz 4 miesiące na sprawdzenie złożonych strategii, ewentualne uzupełnienia i poprawki. Przewidujemy, że podpisanie umowy na realizację strategii może nastąpić w okresie maj – czerwiec br. Oznacza to, że pierwsze konkursy mogą zostać ogłoszone nie wcześniej niż w drugiej połowie 2016 r, a ewentualne inwestycje dofinansowane z PROW lub PORiM będą mogły zostać rozpoczęte najwcześniej w 2017 r. Mamy nadzieje, iż nasza LSR spotka się z pozytywną oceną powołanej do oceny Komisji.

 

 

Informujemy także, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji wybrano 3 obszary strategiczne, które w LSR zdefiniowano w postaci celów ogólnych:

1.       Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

2.       Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy.

3.       Zaktywizowanie i zintegrowanie zasobów społecznych subregionu.

W ramach LSR będzie można realizować m.in. następujące przedsięwzięcia:

- budowa i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, punktowej infrastruktury rekreacyjno –turystycznej, znakowanie tras i obiektów – skierowane do sektora publicznego, społecznego, w tym do grup defaworyzowanych (udogodnienia architektorniczne)

- działania związane z energetyką prosumencką – skierowane do sektora gospodarczego, społecznego i publicznego,

- wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – skierowane do sektora gospodarczego (w tym rolników i rybaków),

- promowanie lokalnych produktów i usług  - skierowane do sektora publicznego, społecznego i gospodarczego,

- prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej – skierowane do sektora publicznego, społecznego i gospodarczego,

- wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem aktywnych form wypoczynku i rekreacji – skierowane do mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych, sektora społecznego i publicznego.

 

Szczegółowy opis przedsięwzięć i inne informacje zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”.   
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR