Walne Zebranie Członków LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie" - 17.12.2015 r.

22 grudnia 2015

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2015 r. w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

W czasie spotkania Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Zarządu przedstawiła dotychczasowe i planowane działania Zarządu LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w związku z planowaną perspektywą finansową UE na lata 2016 – 2023.

Ponadto przyjęto Regulamin funkcjonowania Rady, zmiany w Regulaminie obrad WZC oraz zatwierdzono Regulamin Zarządu. Przyjęto również uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2016.

 

Co więcej, dokonano wyboru członków Rady. W skład organu wchodzą:

1. Kamińska Alicja – sektor społeczny.

2. Cwalina Małgorzata – sektor społeczny.

3. Piątek Teresa – sektor społeczny.

4. Kałębasiak Urszula – sektor społeczny.

5. Karpiński Józef – sektor publiczny.

6. Mazurczyk Barbara – sektor publiczny.

7. Królik – Kopczyk Anna – sektor publiczny.

8. Wojnowski Adam – sektor gospodarczy (powiązany z sektorem rybackim).

9. Wełna Mieczysław – sektor gospodarczy (powiązany z sektorem rybackim).

10. Jabłoński Mariusz – sektor gospodarczy (powiązany z sektorem rybackim).

11. Świątkowski Andrzej – sektor gospodarczy (powiązany z sektorem rybackim).

 

12. Thomas Dariusz – sektor gospodarczy (powiązany z sektorem rybackim). 

Załączniki:
Pobierz plik (Protokol_WZC_17_12_2015.doc)Protokół z WZC [01]