Wtorek, 23 października 2018 | Imieniny: Seweryna, Romana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     57
     Wczoraj:     131
     Ostatni tydzień:     188
     Ostatni miesiąc:     3488

     Wszystkie odwiedziny:     281221

Jubileusz 10-lecia działalności Związku Stowarzyszeń LGD9!

13 marca 2016 roku mija 10 lat działalności Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

Związek Stowarzyszeń LGD9 jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego (11), organizacje pozarządowe (22), przedsiębiorcy (23), ośrodki kultury (3), osoby fizyczne (8).

Lokalna Grupa Działania (LGD9), która powstała z inicjatywy Fundacji „Kanał Mazurski” oraz 9-ciu gmin, w partnerstwie ze swoimi członkami, przez okres 10-letniej działalności zrealizowała wiele ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniających się do poprawy infrastruktury społecznej, rozwoju gospodarczego oraz wzrostu aktywności mieszkańców, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, w tym środki unijne, rządowe i samorządowe na realizację następujących projektów:

 

- Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi poprzez rozwój oferty turystycznej oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych obszaru w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie „Pilotażowy Program LEADER+”, Schemat II (budżet: 748.000,00 zł);

- Aktywizacja społeczności lokalnych gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie opracowywania i wdrażania programów rozwoju miejscowości w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu województwa warmińsko – mazurskiego (budżet: 6.950,99 zł.);

- Szkolenie dla organizacji pozarządowych: Techniki pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania oraz zasady realizacji projektów w ramach PO KL (budżet: 41.903,18 zł.);

- Nowy zawód – nowe perspektywy w ramach PO KL (budżet: 465.310,00 zł.);

- Nowy zawód – nowe perspektywy (druga edycja) w ramach PO KL (budżet: 536.260,00 zł);

- Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (budżet: 8.275.420,00 zł.);

- Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizacje społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa w ramach PO KL (budżet: 46.385,60 zł.);

- III Międzynarodowy spływ kajakowy Węgorapa – Angrapa w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko – mazurskiego (budżet: 7.000,00 zł.);

- Akademia Animatorów Lokalnych LGD9 w ramach programu FIO (budżet: 44.122,00 zł.);

- Centrum Organizacji Pozarządowych LGD9 AKTYWATOR w ramach programu FIO (budżet: 133.280,00 zł.);

- Centrum Animacji Społecznej w ramach programu FIO (budżet: 208.486,60 zł.);

- Teatr, Opera, Filharmonia – atuty wielkich miast w ramach PZU Z KULTURĄ Fundacji PZU (budżet: 15.732,28 zł.);

- Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020 (budżet: 110.000,00 zł.).

W sumie LGD9 przez 10 lat zrealizowała projekty na kwotę około 10,5 mln. zł.

Warto też przypomnieć, że Związek Stowarzyszeń LGD9 był założycielem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, które to stowarzyszenie opracowało, a następnie wdrożyło Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich (w ramach PO RYBY) pozyskując środki w wysokości około 26 mln. zł.

Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 również w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” opracował Lokalną Strategię Rozwoju, której budżet wynosi 20.390.000,00 zł. Działania zaplanowane w LSR będą sfinansowane z dwóch funduszy; Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 jest już pozytywnie oceniona pod względem formalnym i oczekuje na ocenę merytoryczną. Podpisanie umowy ramowej planowane jest na koniec kwietnia lub na początku maja br., natomiast ogłoszenie pierwszych konkursów planuje się w czerwcu lub drugiej połowie tego roku. Przed ogłoszeniem konkursów zostaną zorganizowane szkolenia dla wszystkich interesariuszy.

Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz pracownicy biura dziękują członkom, LGD9, partnerom, w tym liderom samorządów, przedsiębiorcom, członkom organizacji pozarządowych za wieloletnią, efektywną współpracę na rzecz społeczności lokalnej! 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR