Konferencja inaugurująca wdrażanie LSR na lata 2016-2023, Łękuk, 17-18.06.2016r.

21 czerwca 2016

W dniach 17-18 czerwca br. w Folwarku Łękuk odbyła się Konferencja inaugurująca „Wdrażanie LSR na lata 2016-2023”. Wzięło w niej udział 50 osób, w tym Dyrekcja Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Dyrekcja Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, a także delegaci LGR-ów z Warmii i Mazur.

W czasie spotkania Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” przedstawiła rozwój partnerstwa Związku Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w świetle 10-lecia istnienia LGD9 i wdrożenia LSR 2009-2015 oraz wdrożenia LSROR 2010-2015.
Pan Wojciech Stanny – Kierownik Biura Projektów- omówił zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach LEADERa w nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020. Natomiast Pani Ewa Barcz – Kierownik Biura  wdrażania PO RYBY zaprezentowała Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” PO RYBY 2014-2020 finansowanego w ramach EFMR.

 

W dalszej części spotkania Dyrektorzy Biur LGD9 oraz LGR – Dominika Brożewicz oraz Wioletta Banasiewicz przedstawiły projekty zrealizowane na obszarze działania Stowarzyszeń w ramach PROW oraz PO RYBY 2007-2013. Natomiast, Beata Bartnik oraz Marta Grochocka omówiły projekty współpracy zrealizowane przez obydwa Stowarzyszenia w ramach wdrażanych Strategii.

Ponadto, Pani Małgorzata Cwalina – członek Rady LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” przedstawiła projekty zrealizowane w gminie Srokowo w ramach PROW i PO RYBY 2007-2013. .

Drugiego dnia konferencji przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Pan Marcin Kazimierczuk dokonał podsumowania stanu rozliczenia środków z PROW i PO RYBY 2007-2013.

Natomiast Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” omówiła cele i założenia LSR 2016-2023, która będzie wdrażania na obszarze 9 gmin członkowskich Stowarzyszenia.

 

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za udział. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz zapoznania się z materiałami z konferencji. 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zasady_PROW2014-2020_WS.pdf)Zasady_PROW2014-2020_WS.pdf[01]
Pobierz plik (Priorytet_4_PORYBY_2014_2020_EB.pdf)Priorytet 4 PO RYBY 2014-2020[02]
Pobierz plik (Rozwoj_Partnerstwa_LGD9_LGR_BD.pdf)Rozwój partnerstwa LGD9 i LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"[03]
Pobierz plik (Najciekawsze_Projekty_PROW_DB.pdf)Najciekawsze projekty zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 [04]
Pobierz plik (Najciekawsze projekty_PORYBY_WB.pdf)Najciekawsze projekty zrealizowane w ramach PO RYBY 2007-2013 [05]
Pobierz plik (Projekty_Wspolpracy_LGD9_BB.pdf)Projekty współpracy zrealizowane w ramach PROW 2007-2013[06]
Pobierz plik (Projekty_Wspolpracy_LGR_MG.pdf)Projekty współpracy zrealizowane w ramach PO RYBY 2007-2013[07]
Pobierz plik (Cele_i_zalozenia_LSR_BD.pdf)Cele i założenia LSR na lata 2016-2023[08]
Pobierz plik (Projekty_zrealizowane_w_Gminie_Srokowo_MC.pdf)Projekty zrealizowane w gminie Srokowo w ramach PROW i PO RYBY 2007-2013[09]