Aktualne akty prawne

27 czerwca 2016

Aktualne akty prawne 

Załączniki:
Pobierz plik (1.pdf)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013[01]
Pobierz plik (2.pdf)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 508/2014[02]
Pobierz plik (3.pdf)Ustawa z 20.02.2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS)[03]
Pobierz plik (Rozporzadzenie_PORiM.pdf)Rozporządzenie MGWiŻŚ (PORiM)[04]
Pobierz plik (PROW.pdf)Rozporządzenie MRiRW (PROW) [05]