Rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

13 września 2016

Szanowni Państwo! 

Miło nam poinformować, że pojawiło się  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

 

Zapraszamy do zapoznania się z powyższym rozporzadzeniem, które dostepne jest na stronie Dziennka Ustaw RP.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporzadzenie_PORiM.pdf)Rozporządzenie PORiM[01]