Czwartek, 18 października 2018 | Imieniny: Juliana, Łukasza

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     100
     Wczoraj:     200
     Ostatni tydzień:     635
     Ostatni miesiąc:     2958

     Wszystkie odwiedziny:     280691

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"- 13.10.2016 r., Wilkasy

  Porządek Obrad 
Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"
13 października 2016 roku, godz. 13:45, Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa 
Wilkasy, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko (budynek GOKiR). 

 

 1. Powitanie uczestników WZC
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór: 
  a) 
  Przewodniczącego Zebrania
  b) Sekretarza Zebrania
  c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 1. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 15 czerwca 2016r.
 2. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes Zarządu.
 3. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia – Prezes Zarządu.
 4. Przedstawienie Planu Finansowego na 2017 rok – Skarbnik Zarządu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) 
  przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia;
  b) przyjęcia Planu Finansowego na 2017 rok.
 1. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie harmonogramu ogłaszanych konkursów – Dyrektor biura.
 2. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie obrad. 


 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR