Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR "Wielkie Jeziora Mazurskie"- 13.10.2016 r., Wilkasy

28 września 2016

  Porządek Obrad 
Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie"
13 października 2016 roku, godz. 13:45, Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa 
Wilkasy, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko (budynek GOKiR). 

 

 1. Powitanie uczestników WZC
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór: 
  a) 
  Przewodniczącego Zebrania
  b) Sekretarza Zebrania
  c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 1. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 15 czerwca 2016r.
 2. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes Zarządu.
 3. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia – Prezes Zarządu.
 4. Przedstawienie Planu Finansowego na 2017 rok – Skarbnik Zarządu.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) 
  przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia;
  b) przyjęcia Planu Finansowego na 2017 rok.
 1. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie harmonogramu ogłaszanych konkursów – Dyrektor biura.
 2. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 3. Wolne wnioski
 4. Zamknięcie obrad. 
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do LSR z LSR _poprawka lipiec 2016_.pdf)Załącznik nr 3 do LSR z LSR _poprawka lipiec 2016_.pdf[ ]
Pobierz plik (program WZC 13.10.2016.pdf)program WZC 13.10.2016.pdf[ ]
Pobierz plik (Protokół WZC LGR 15.06.2016.pdf)Protokół WZC LGR 15.06.2016.pdf[ ]
Pobierz plik (uchwała Zarządu z 13.07.2016.jpg)uchwała Zarządu z 13.07.2016.jpg[ ]
Pobierz plik (załącznik do uchwały zarzadu z 13.pdf)załącznik do uchwały zarzadu z 13.pdf[ ]
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do LSR _poprawka lipiec 2016_.pdf)Załącznik nr 4 do LSR _poprawka lipiec 2016_.pdf[ ]
Pobierz plik (Załącznik nr 5 PLAN KOMUNIKACJI _poprawka LSR lipiec 2016_.pdf)Załącznik nr 5 PLAN KOMUNIKACJI _poprawka LSR lipiec 2016_.pdf[ ]
Pobierz plik (statut LGR WJM - wersja 13.10.2016.pdf)statut LGR WJM - wersja 13.10.2016.pdf[ ]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie ZMIAN STATUTU.pdf)Uchwała nr 12/WZC/16 w sprawie Zmian Statutu[02]
Pobierz plik (Uchwała w sprawie przyjecia Planu Finansowego na 2017 rok.pdf)Uchwała nr 13/WZC/16 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2017 rok [03]