Spotkanie Partnerów Północnego Szlaku Rybackiego - 23.09.2016 r., Łupawsko

29 września 2016

W piątek, 23 września 2016 roku, w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania w Łupawsku odbyło się spotkanie partnerów Północnego Szlaku Rybackiego.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Słowińskiej Grupy Rybackiej, Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby, Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka, Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Łeby”, Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze, Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Wiślański, Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie, Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej; byli też przedstawiciele gospodarzy z Łupawska oraz przedstawicielka Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku. Zaproszenie na spotkanie przyjęła również p. Justyna Durzyńska, Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

 Zebranych przywitał Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, wyrażając zadowolenie z możliwości spotkania i wspólnego zastanowienia się nad działalnością i przyszłością  grup rybackich.

Pierwszym punktem programu była prezentacja przygotowana przez PIFE o funduszach europejskich na lata 2014-2020.

Następnie zebrani wymienili się informacjami na temat aktualnego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz uwagami o pracy Rybackich LGD i związanymi z nią naborami wniosków. P. Justyna Durzyńska poinformowała zebranych o wytycznych dotyczących rozporządzenia i wyjaśniała wątpliwości, z którymi wszyscy przyjechali na spotkanie.

Zebrani mówili też o współpracy projektowej poza programem „Rybactwo i Morze”; uczestnicy Północnego Szlaku Rybackiego omawiali wspólne projekty przedsięwzięć. Wszyscy zadeklarowali chęć i konieczność dalszej współpracy, wymieniając się dotychczasowymi działaniami podejmowanymi w ramach organizacji szlaku. Wszyscy też wyrażali potrzebę spotykania się, by omawiać bieżące sprawy.

Uczestnicy wymienili również pomysły na funkcjonowanie po skończeniu okresu programowania. Podkreślili konieczność spotykania się grupy roboczej w ramach Północnego Szlaku Rybackiego i opracowania własnej wspólnej strategii działania na kolejne lata.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.