Informacja dotycząca Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

17 listopada 2016

Szanowni Państwo!

W związku z trwającym konkursem i częstymi pytaniami dotyczącymi Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, przypominamy, że załącznik dotyczy wszystkich Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wnioskodawca, (jeśli go dotyczy) jest zobligowany sam dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym), zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod dostępnym linkiem:

https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php