Wstępna weryfikacja wniosków - Nabór nr 1/2016

05 grudnia 2016

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 1 grudnia br. odbyła się wstępna weryfikacja złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2016. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie I etap oceny.

Załączniki:
Pobierz plik (REJESTR OCENA WSTĘPNA WNIOSKÓW - AT.pdf)Rozbudowa infrastruktury liniowej związanej ze wzrostem atrakcyjności turystyczn[01]
Pobierz plik (REJESTR WSTĘNA OCENA WNIOSKÓW- WS.pdf)Rozbudowa infrastruktury liniowej związanej z włączeniem społecznym [02]
Pobierz plik (REJESTR WSTĘPNA OCENA WNIOSKÓW - centra miejscowości.pdf)Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiektów w centrach miejscowości[03]