Środa, 18 lipca 2018 | Imieniny: Kamila, Szymona

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_5v2.jpg baner_1v2.jpg baner_3v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     5
     Wczoraj:     94
     Ostatni tydzień:     200
     Ostatni miesiąc:     1956

     Wszystkie odwiedziny:     266669

Walne Zebranie Członków w Wilkasach - 21 lutego 2017 r.

PROGRAM
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
21 lutego 2017 roku (wtorek); godz. 13.45
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

 

1. Powitanie uczestników WZC
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
a)      Przewodniczącego Zebrania
b)      Sekretarza Zebrania
c)      Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 13 października 2016r.
5. Przedstawienie informacji nt. przyjętych lub wykreślonych członków – Prezes.
6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes Zarządu.
7. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
8. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia – Prezes.
9. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady - Prezes.
10. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2016 rok – Prezes.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
b)      przyjęcie zmian w statucie Stowarzyszenia.
c)      przyjęcie zmian w Regulaminie Rady.
d)     przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego za 2016 rok.
12. Przedstawienie wniosku Przewodniczącego Rady w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia oraz podjęcie stosownej uchwały - Prezes.
13. Przeprowadzenie głosowania w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia oraz podjęcie stosownej uchwały – Prezes.
14. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z pierwszego konkursu przeprowadzonego w listopadzie 2016r. w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
15. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR