Wtorek, 23 października 2018 | Imieniny: Seweryna, Romana

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Strona 
internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cel operacji: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

         
baner_3v2.jpg baner_1v2.jpg baner_5v2.jpg baner_4v2.jpg baner_2v2.jpg

 
 

Zapraszamy


 

UWAGA!

Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za 2018 rok.

Poniżej numer konta bankowego na, który należy wpłacić składkę.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 2355 2000 0010

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ZA 2018 ROK ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 16/WZC/2015 Z 17 GRUDNIA 2015R.

1 Instytucje publiczne

Samorządy Gminne - 12.000,00 PLN

Samorządy Powiatowe - 4.000,00 PLN 

Pozostałe instytucje publiczne - 120,00 PLN

2.  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą - 250,00 PLN

3.  Organizacje pozarządowe - 60,00 PLN

4.  Osoby fizyczne - 60,00 PLNJeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach, zapisz się do naszego newslettera


     Dzisiaj:     50
     Wczoraj:     131
     Ostatni tydzień:     181
     Ostatni miesiąc:     3481

     Wszystkie odwiedziny:     281214

Walne Zebranie Członków w Wilkasach - 21 lutego 2017 r.

PROGRAM
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
21 lutego 2017 roku (wtorek); godz. 13.45
Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach

 

1. Powitanie uczestników WZC
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór:
a)      Przewodniczącego Zebrania
b)      Sekretarza Zebrania
c)      Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 13 października 2016r.
5. Przedstawienie informacji nt. przyjętych lub wykreślonych członków – Prezes.
6. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dokonanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządowi uchwałą WZC nr 19/WZC/2015 z 29.12.2015r. – Prezes Zarządu.
7. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – Prezes.
8. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia – Prezes.
9. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady - Prezes.
10. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2016 rok – Prezes.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
b)      przyjęcie zmian w statucie Stowarzyszenia.
c)      przyjęcie zmian w Regulaminie Rady.
d)     przyjęcia Sprawozdania Merytorycznego za 2016 rok.
12. Przedstawienie wniosku Przewodniczącego Rady w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia oraz podjęcie stosownej uchwały - Prezes.
13. Przeprowadzenie głosowania w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia oraz podjęcie stosownej uchwały – Prezes.
14. Omówienie spraw związanych z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023, w tym przedstawienie sprawozdania z pierwszego konkursu przeprowadzonego w listopadzie 2016r. w ramach PROW oraz przedstawienie harmonogramu kolejnych konkursów – Dyrektor biura.
15. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

CZŁONKOWIE

REKOMENDOWANE STRONY

 

Mapa Obszaru LGD9

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich

 Mazury Travel

 

  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE” | © 2013 - wszelkie prawa zastrzeżone   Projekt i hosting STUDIO KOLOR